Payment gateway (1USD = 23000 VNĐ)
  • Vietnam Banker
  • Zalopay
  • MoMo
  • Viettelpay
  • Skrill/Neteller/Advcash
  • Payoneer
  • Webmoney
  • Others method

VIETCOMBANK

- Số tài khoản: 0421000486709
- Họ tên: Nguyễn Duy Tân
- Chi nhánh: Vietcombank Phú Thọ (TP.HCM)

VPBANK

- Số tk: 157244639
- Số thẻ: 9704321184987220 (cho chuyển khoản nhanh)
- Chủ tk: NGUYEN DUY TAN
- Tên NH: VPBank (NH Viet Nam Thinh Vuong (VPBank))
- Chi nhánh: TP.HCM

- Bạn cần phải gửi mail về [email protected] sau khi thanh toán với số tiền tương ứng các gói và kèm theo email trong nội dung chuyển để chứng thực và kích hoạt tài khoản.

- Email của bạn:
- Họ tên:
- Gói đã chọn:


*** Lưu ý: Các bạn chỉ nhập email hoặc tên bạn trong phần thông tin ghi chú (Memo). Không nhập gì khác.

- Số điện thoại Zalopay: 0915389987
- Họ tên: Nguyễn Duy Tân

- Bạn cần phải gửi mail về [email protected] sau khi thanh toán với số tiền tương ứng các gói và kèm theo email trong nội dung chuyển để chứng thực và kích hoạt tài khoản.

- Số điện thoại đã thánh toán Momo:
- Email của bạn:
- Họ tên:
- Gói đã chọn:


- Số điện thoại Momo: 0915389987
- Họ tên: Nguyễn Duy Tân

- Bạn cần phải gửi mail về [email protected] sau khi thanh toán với số tiền tương ứng các gói và kèm theo email trong nội dung chuyển để chứng thực và kích hoạt tài khoản.

- Số điện thoại đã thánh toán Momo:
- Email của bạn:
- Họ tên:
- Gói đã chọn:


- Số điện thoại Viettelpay: 0915389987
- Họ tên: Nguyễn Duy Tân

- Bạn cần phải gửi mail về [email protected] sau khi thanh toán với số tiền tương ứng các gói và kèm theo email trong nội dung chuyển để chứng thực và kích hoạt tài khoản.

- Số điện thoại đã thánh toán Viettelpay:
- Email của bạn:
- Họ tên:
- Gói đã chọn:


- Step 1: Go to Skrill or Neteller or Advcash and signup one free account.
- Step 2: Verify your account and deposit money from your debit or credit card.
- Step 3: Send money exactly with package u choose + include fees (Mean if package price is 4.99, you must send me 4.99 + pay fee). NO NEED ANY MEMO / DESCRIPTION to
+ Skrill & Neteller Account: [email protected] (Supported credit / debit card)
+ Advcash email [email protected] or wallet id: 7423 7239 2110 (USD) (Supported credit / debit card).
- Final: Send email to [email protected] or pm to skype nguyenduy.tan with your payment details(Screenshot, Your email registered at duytan.tech for activate after payment confirmed).

- Payoneer Account: [email protected]
- Amount: _______ USD


Contact to me via skype: nguyenduy.tan for more details.

- WMZ: Z367648256698 (Nguyen Duy Tan)
- Amount: _______ USD (~ with your package you choose)

After made payment, pls send email to [email protected] with details:
- Your Email (registered here):
- Your payment id / transid:
- Your package you choose:
- Your name:

Contact to me via skype: nguyenduy.tan for more details.

Contact to me via skype: nguyenduy.tan or facebook messenger for more method.